Kánya Hajnalka előadása - Turizmus és Innováció – VIII. Nemzetközi Turizmus Konferencia, 2016. április 4. – Győr

Kánya Hajnalka, a Partiumi Keresztény Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodási és Menedzsment Tanszékének oktatója “MARKETING FOR INCREASING TOURISTIC ATTRACTIVITY OF THE ORADEA FORTRESS” (“MARKETING A NAGYVÁRADI VÁR TURISZTIKAI VONZEREJÉNEK FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN”) címmel 2016. április 4-én előadást tartott a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézete által Győrben szervezett “Tourism and Innovation” - VIII. International Tourism Conference (Turizmus és Innováció – VIII. Nemzetközi Turizmus Konferencia) keretében, a Tourism and Related Services I. (Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások I.) szekcióban, melynek elnöke Dr. Darabos Ferenc, a Turisztikai Intézet igazgatója volt.

Kánya Hajnalka előadásában utalt Nagyvárad főbb turisztikai attrakcióira, röviden ismertette a Nagyváradi Vár történetét, majd bemutatott néhány olyan marketing tevékenységet, melyet a Nagyváradi Vár turisztikai desztinációként való fejlesztése céljából eddig lebonyolítottak. Ugyanakkor kihangsúlyozta azokat az online és offline marketing lehetőségeket, tevékenységeket és eszközöket, amelyek segítségével tovább lehetne fokozni ezt a turisztikai vonzerőt.

A Konferencia díszvendége a lengyel Poznan University of Economics and Business Turizmus Intézete volt.

A Konferencián a plenáris előadásokat követően a következő szekciókban hangzottak el előadások:

  • Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások I.,
  • Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások II.,
  • Sport – Rekreáció – Ökoturizmus,
  • Gasztronómia,
  • Kulturális és vallási turizmus.

forrás: menedzsment.partium.ro